AVLØSERTILSKUDD VED FERIE- OG FRITID.

Nå i disse dager har vel så godt som alle bønder fått utbetalt refusjon for de ferie- og fritidskostnadene som de søkte om i vinter.
Tidligere så gikk utbetalingen for de fleste av dere rett til oss, slik at dere da slapp å få giro og slapp å passe på å holde av penger til avløser utover året. Nå går all utbetaling direkte til dere bønder sammen med produksjonstilskuddet for å gjøre det «enklere».
I våre vedtekter står det at avløsertilskudd for ferie- og fritid skal overføres til oss.
Vedtekter §6 «….Avløysartilskot ved ferie- og fritid skal medlemmen betale inn til sin konto i avløysarlaget, når denne blir mottatt.»
Det sendes nå ut giro til alle på dette. For de av dere som vi har fullmakt til å trekke avløsertilskuddet fra driftskontoen i banken på, så vil beløpet bli trukket i løpet av ei ukes tid. Disse får ikke giro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter