Avløsertilskudd utbetalt til bønder, overføre til Landbrukstjenester Sør SA

Som de fleste bønder har oppdaget så er også refusjonen på ferie /fritid for 2014 kommet direkte til dere, selv om de fleste av dere pleier å få det utbetalt til deres konto i Landbrukstjenster Sør SA.

I følge våre vedtekter §6 så står der: «Avløysartilskot ved ferie- og fritid skal medlemmen betale inn til sin konto i avløysarlaget, når denne blir mottatt.»

Vi ber derfor våre medlemmer som ikke enten har ordnet dette, eller ordnet med nødvendig fullmakt tidligere i år, om å ordne dette. Det betales da inn til konto nr 3080.05.02922 og innbetaling merkes da med fullt navn og «avløsertilskudd 2014»

Link til Vedtekter  [Link]
D
u vil også kunne finne igjen litt om dette tema i papirer knyttet til årsmøte, både det som er lagt ut før årsmøtet, og i referatet. Årsmøt [ Link ]