Årsmøtet 21 mars

Landbrukstjenester Sør SA kommer til å avholde årsmøte 21 mars.

Det vil bli sendt ut innkalling som før, og saksliste kommer på hjemmesiden vår her, men sett gjerne av datoen allerede nå.  Årsmøtet blir avholdt på Evjetun slikt som i fjor.

spørsmål ang årsmøtet rettes til daglig leder eller styret.