Arbeidsavtaler

Alle skal ha arbeidsavtale i orden før arbeidet begynner.

Det er flere typer arbeidsavtaler ute å gå, og disse kan deles i tre typer.

Vær obs på at du som bonde/entrepenør/annet er oppdragsgiver og ikke arbeidsgiver så du skriver på rett plass.
Dersom du har behov for å ha med spesielle punker i arbeidsavtalen tar du kontakt med oss på 37026699 så hjelper vi til med det så alt blir etter boka.
Ved innsending av arbeidsavtale på ny arbeidstaker må vi ha med kopi av legitimasjon samt konto nr som lønn skal utbetales til.

Timelister må være hos oss 15. i hver mnd, lønn utbetales 1. i hver mnd så sant arbeidsavtale er på plass.

Lønnstabell [Link]

Mal for timelister [Link]

Skjema for dokumentert opplæring [link]

Minner også om arbeidstids bestemmelser [Link] disse finnes også på flere språk i menyen for utenlandske arbeidere.

Husk å signere på arbeidsinstruks for avløsre [ Link ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter