Landbrukstjenester Sør SA

Ved akutt sykdom eller krise har vi vakttelefon alle dager kl. 8.00-21.00. 37026699

 

Online arbeidsplaner for landbruksvikarer [Link].

Ledige stillinger i Landbrukstjenester Sør SA [link]

 

 

Medlem skriv november 2018

Da er neste medlem skriv klart og blir sendt ut til våre medlemmer over helga. De som har epost får dette på epost, øvrige får dette tilsendt pr post. Det nye medlemmskrivet ligger øvers...

Avløser refusjon ved sykdom

Ønsker du å være i forkant dersom du som bonde blir sykemeldt? Fra 15. august kom det ny måte å søke avløser penger ved sykdom. Du kan med fordel ordne dette i forkant, så...

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan...

Avløser kurs

Vi er i igjen klar for kurs. Kommer du? http://www.landbrukstjenester-sor.no/wp-content/uploads/sites/80/2018/08/kurs-11-sept.pdf

Grovfor møte

Vi minner om grovfor møter på Agder. Se link for mer utfyllende informasjon. Grovfôrmøter Agder aug-18

Vinnere av konkuranser

Under årets Naturligvis på Evjemoen hadde vi litt konkuranser og trekninger folk kunne være med på. Ene konkuransen var rettet mot bønder på Agder,  de to andre var for barn. Vinner av en dag...

Norske avløsere på utenlandstur

Dette er rettet mot de som jobber i Norge og er ute av Norge på korte ferier, weekender eller dagsturer. Etter en lengre telefonsamtale med mattilsynet er anbefalingen som følger:   I utgangspunktet er det...

Medlemsskriv og ny lønnstabell

Som det hører årstiden til så er den nye lønnstabellen nå kommet til oss. Se link under her for lønnstabell. Medlemsskriv sendes ut når vi har noe ny info, og nå er det sendt...

Rabatt til de som lønner mye

Styret i Landbrukstjenester Sør SA har bestemt seg for å gi rabatt på administrasjons påslaget til de som lønner for over 150.000kr på ferie/fritid og «andre oppdrag» forutsatt at det blir benyttet WebTemp til...

Referat fra Årsmøtet

Referat fra Årsmøtet er lagt ut sammen med papirene til årsmøtet.   [link]. Se her for alle åremøte pairer for siste årsmøte.

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet fvert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Online arbeidsplaner

Vi har i lengre tid jobbet med å finne en stabil løsning for å kunne gi våre landbruksvikarer en online arbeidsplan hvor de når som helst kan se sin arbeidsplan. Og at de da...

Nytt styre etter årsmøtet

På Landbrukstjenester Sør SA sitt årsmøte ble det litt endringer i styret etter at Knut Retterholt og Sven Reiersen ikke stilte til gjennvalg. Vi takker Knut og Sven for jobben de har gjort i...

Avløser kurs

I år planlegger vi med 3 dagskurs for avløsere og landbruksvikarer, første allerede 4 april.  De neste vil trolig bli i slutten av mai og midt i august. Se linken for mer info [Link]...

Årsmøtet 21 mars

Landbrukstjenester Sør SA kommer til å avholde årsmøte 21 mars. Det vil bli sendt ut innkalling som før, og saksliste kommer på hjemmesiden vår her, men sett gjerne av datoen allerede nå.  Årsmøtet blir...

Innbetaling av avløserpenger

Det har siste uke vært sendt ut brev/epost ang innbetaling av avløser penger. Tidligere år har vi enten hatt fullmakt til å trekke beløpet, eller sendt ut faktura på eksakt beløp,  men pga omlegging...

Kontorer stengt i romjula

Til info så vil våre kontorer være stengt hele romjula.  Ved akutt sykdom er det mulig å ringe 37026699 og du bli da koblet videre til vår vakt telefon som betjenes av styret.

Medlemsskriv desember 2017

Medlem skriv for desember 2017 er nå sendt ut til medlemmer på post eller e-post. Vi vil også anbafaler avløsere/andre ansatte om å ta en kikke på dette for å holde seg oppdatert. Medlemsskriv...

Ledig jobb som avløser/landbruksvikar

Vi søker etter dyktige avløsere/landbruksvikarer til arbeid på forskjellige steder på Agder. Landbruksrelatert utdanning er en stor fordel, men ikke et krav dersom kompetanse er skaffet via praksis. Mye arbeid er knyttet til melkebruk,...

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar...

Medlemmsskriv september 2017

Medlemsskriv er nå klart og blir sendt ut til alle våre medlemmer pr e-post eller post de kommende dager. Du vil finne selve medlemmsskrivet her [Link] Og med mer utfyllende info her [Link]  ...

Endringer i faktura og purre gebyr

Vi følger states satser og disse øker 1 juli 2017 fra 67kr til 70 kr+mva. Faktura gebyr gjelder papir faktura, ikke de som ønsker å motta faktura på e-post. Ta kontakt for å få...

Kontoret i Lyndal stenges

Som mange har fått med seg har vårt kontor i Lyngdal hatt svært begrenset med betjening siste året grunnet sykdom.  Og nå stenges det kontoret / postkassen siden det ikke er utsikter til at...

Innbetaling av ferie/fritid refusjon

Våre medlemmer skal i disse dager ha fått utbetalt sin refusjon for ferie / fritid, vi minner om §6 i vedtektene hvor det står at medlemmer skal betale inn. Har du spørsmål ang dette...

Mindre utskiftning i styret

På årsmøtet til Landbrukstjenester Sør SA 29 mars 2017 var Erling Høyland ferdig med sin rolle i styret nå som han har latt gården gå videre til den yngre generasjon. Vi takker Erling for...

Ny daglig leder på plass

På styremøtet torsdag 9.mars ble det vedtatt å ansette Anne Lisbeth som daglig leder og Svetlana som avdeingsleder/nestleder i Landbrukstjenester Sør.  

Årsmøte

Det er årstiden for Årsmøter, og her i Landbrukstjenester Sør SA blir årsmøtet 29 mars 2017  på Evjetun. Alle papirer til årsmøtet legges ut fortløpende som de er klar. Se siden med alle papier...

Landbruksvikar nytt 1-17

Vi vil prøve å få ut litt jevnlig informasjon til våre ansatte, og da i første omgang rettet mot landbruksvikarene, selv om vel så godt som alt er like relevant for alle som jobber...

Maskinførerkurs

se link for maskinførerkurs for bønder og avløsere.  Hovedmål med kruset et minilaster, men det vil så klart kunne brukes til annet også . [Link]

Nye kontorer i Åseral

Landbrukstjenester Sør SA har nå flyttet over i nye kontorer i Åseral etter som at det gamle bygget er solgt. De ny kontorene ligger sentrumsnært og lett tilgjengelig i Gardsvegen 9 sammen med banken. 

Timelister som gjelder 2016

Vi nærmer oss raskt slutten på 2016, og mange har timelister som må leveres inn for at kostnader skal komme på rette året og gi grunnlag for eventuell refusjon. Vi minner om at fristen...

Årets avløser 2016

Årets avløser kåret i Vest Agder. Etter kriterier satt av Norske Landbrukstenester ble Michal Bobowski tildelt prisen som årets avløser i Vest Agder. Han fikk tildelt prisen for det gode arbeidet han gjør i...

Instruks for arbeidstøy

I disse tider med ringorm minner jeg på instruks for arbeidstøy som styret kom ut med for en tid tilbake. Legg spesielt merke til punkt 2, kan være nyttig å se på for både...

Rente på innestående

Rente på innestående i laget følger renta på lagets driftskonto i banken. Denne settes ned fra 1,5% til 1,25% fra 01.07.2016.

AVLØSERTILSKUDD VED FERIE- OG FRITID.

Nå i disse dager har vel så godt som alle bønder fått utbetalt refusjon for de ferie- og fritidskostnadene som de søkte om i vinter. Tidligere så gikk utbetalingen for de fleste av dere...

Feil på lønnslipp

Det er gått ut noen lønnslipper med en liten skrive feil på. Det står på noen lønnslipper at frist for å levere inn timelister er 20 i hver mnd. Det riktige er selvfølgelig 15...

Farlig årstid i landbruket

Bedre rutiner og mindre hastverk kunne forhindret svært mange av ulykkene på norske gårdsbruk, ifølge landbrukseksperter. De neste månedene er statistisk sett særlig farlige. – Vi er på vei inn i den perioden som...

Årsmøte innkalling

Nå er årsmøte innkallingen lagt ut på nettsiden her, i tillegg er de på vei til alle medlemmer i posten. Vil oppfordre ansatte om å også møte på årsmøtet. For mer info se denne...

Digitale timelister, vi er i gang

Da har vi ført den andre lønnsperioden for 2016, og vi har fått testet ut de digitale timelister. Og kort sagt, de virke, enkelt for både bonde og avløser. Og, vi får de rett...

Videregående avløserkurs

  Vi holder videregående kurs for avløsere 8-9 mars 2016 Kurs sted: Iveland, Grosaas Senter Kurs start: 8 mars kl 1000 Kurs slutt 9 mars kl 1500 Dette er et kurs som er satt...

Medlemsskriv januar 2016

Medlemsskriv fra Landbrukstjenester Sør SA blir sendt ut til alle medlemmer pr post og e-post. Medlemmskrivet ligger også tilgjengelig her på nettsiden. 

Arbeidstøy

Minner om at det skal benyttes arbeidstøy når du er på jobb, dette for din egen sikkerhet. Viser også til instruks for arbeidstøy som er bestemt av styret tidligere. [Link]

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Medlemsskiv

Det ble i slutten av juni sendt ut medlemsskriv til alle medlemmer i Landbrukstjenester Sør SA.

vær forsiktig, ikke spre MRSA

Det er nå påvist flere tilfeller i Rogaland.  Vær forsiktig om du skal besøke en gård som driver med gris, og spesielt om du skal via flere gårder. http://www.nrk.no/rogaland/multiresistente-bakterier-hos-grisebonder-i-rogaland-1.12394995

Årsmøte referat er lagt ut

Nå er referatet fra årsmøtet 8 april lagt ut åpent for alle. Det ligger med de andre papirene knyttet til årsmøtet. Du kan også lese referatet direkte her [Link]

Tilbud til ansatte og medlemmer

Vi har fått muligheten til å tilby mobil telefoni til gode priser til våre ansatte og medlemmer som følge av en avtale Norske Landbrukstenester han inngått med Phonero.  Først og fremst privat abonement uten...

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...

Medarbeidersamtale

Vi vil i tiden fremover nå forsøke å gjennomføre medarbeider samtale med alle ansatte som vi formidler (stort sett alle Landbruksvikarer).

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Fri dager i mai

Lanbrukstjenester Sør SA sine kontorer er stengt på fridager i mai. i tillegg er kontorene stengt fredag 15 mai.

Årsmøte

Dato for årets årsmøte er 8 april 2015, og dette blir et kvelds møte på Evje. Se egen side om årsmøte under «om oss», eller klikk HER for å gå direkte til denne siden....

Instruks for arbeidstøy

INSTRUKS FOR ARBEIDSTØY.   Landbruksvikarer og alle ansatte i halv stilling eller mer får arbeidstøy etter behov. Dette gjelder tynn heldress/melkedress eller tynn bukse/jakke med vår logo og støvler med vernetå. Den ansatte må...

Åpent fagmøte

Landbrukstjenester Sør SA inviterer sammen med NLR HMS og Bondelaget Agder til åpen fagmøte om «bonden i medgang og motgang». 10 mars 2014 Dette møtet holdes sammen med landbruksvikar kurset, åpent for alle. Se...

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...